Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Podwójne dno (2023-09-21)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 3 listopada 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 427,00 na ok. .

REKLAMA