Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Podwójne dno (2023-09-21)

26 września 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na spadek do 321,04 na .

REKLAMA