Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Trójkąt zniżkujący (2023-09-08)

Target po wybiciu dołem z formacji zniżkującego trójkąta został osiągnięty 3 października 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 341,05 na .

REKLAMA