Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Podwójne dno (2023-10-16)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 27 października 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 403,10 na ok. .

REKLAMA