Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Chorągiewka (2023-12-01)

1 grudnia 2023 zaszło wybicie w górę z formacji chorągiewki. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 525,13 na ok. .

REKLAMA