Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Kanał zwyżkujący (2023-12-12)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 12 stycznia 2024. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 428,47 na ok. .

REKLAMA