Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Trzy zwyżkujące dołki (2024-03-06)

Target po wybiciu dołem z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 7 marca 2024. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 421,04 na ok. .

REKLAMA