Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Podwójne dno (2024-04-19)

Podczas sesji 6 maja 2024 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 432,80 na .

REKLAMA