Nazwa / Typ formacji

Energa SA / Podwójne dno (2018-04-04)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2018-09-05. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 8,16 na .

REKLAMA