Nazwa / Typ formacji

Energa SA / Klin zniżkujący (2018-07-23)

5 września 2018 zaszło wybicie z formacji zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 6,88 na .

REKLAMA