Nazwa / Typ formacji

Energa SA / Linia trendu spadkowego (2018-08-03)

W trakcie sesji 7 sierpnia 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA