Nazwa / Typ formacji
Eurocash SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2018-04-12)
REKLAMA