Nazwa / Typ formacji

Eurocash SA / Linia trendu spadkowego (2018-04-27)

2 maja 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA