Nazwa / Typ formacji

Eurocash SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-06-22)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 2018-07-16. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 18,97 na ok. .

REKLAMA