Nazwa / Typ formacji

Eurocash SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-06-05)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 2018-07-12. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 20,01 na ok. .

REKLAMA