Nazwa / Typ formacji

Eurocash SA / Podwójne dno (2018-07-30)

W trakcie sesji 10 sierpnia 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 16,83 na .

REKLAMA