Nazwa / Typ formacji

Eurocash SA / Linia trendu spadkowego (2018-08-03)

6 sierpnia 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA