Nazwa / Typ formacji
Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Trend wzrostowy (2018-02-01)
REKLAMA