Nazwa / Typ formacji
Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Trend spadkowy (2018-05-18)
REKLAMA