Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2018-05-09)

W trakcie sesji 28 czerwca 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 58,27 na .

REKLAMA