Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2018-07-23)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 2018-09-10. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 65,11 na ok. .

REKLAMA