Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-07-03)

9 lipca 2018 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 56,44 na .

REKLAMA