Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2018-12-24)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 15 marca 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 54,81 na .

REKLAMA