Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Klin zniżkujący (2019-01-21)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 7 maja 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 52,49 na ok. .

REKLAMA