Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Klin zniżkujący (2019-01-21)

W trakcie sesji 19 lutego 2019 doszło do wybicia z formacji zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na spadek do 52,49 na ok. .

REKLAMA