Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Opór (2019-01-31)

W trakcie sesji 1 lutego 2019 opór został przebity. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA