Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2019-01-31)

Target po wybiciu dołem z formacji oRGR został osiągnięty 28 lutego 2019. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 58,29 na ok. .

REKLAMA