Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2019-01-31)

W trakcie sesji 13 lutego 2019 formacja oRGR została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 58,29 na ok. .

REKLAMA