Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-02-27)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 7 maja 2019. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 54,31 na .

REKLAMA