Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-02-27)

W trakcie sesji 28 lutego 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 54,31 na ok. .

REKLAMA