Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-03-18)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 12 czerwca 2019. W dniu, w którym zaszło wybicie, obliczyliśmy szanse na spadek do 44,68 na .

REKLAMA