Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-03-18)

W trakcie sesji 19 marca 2019 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 69,52 na .

REKLAMA