Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2019-04-17)

REKLAMA