Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu spadkowego (2019-04-05)

REKLAMA