Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-06-24)

W trakcie sesji 18 lipca 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 37,58 na ok. .

REKLAMA