Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-06-24)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 1 sierpnia 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 37,58 na .

REKLAMA