Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-07-19)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 7 sierpnia 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 33,95 na ok. .

REKLAMA