Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2019-10-21)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 11 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 11,25 na ok. .

REKLAMA