Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu spadkowego (2019-10-23)

Podczas sesji 4 listopada 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA