Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2020-02-04)

Podczas sesji 19 lutego 2020 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 6,20 na .

REKLAMA