Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-03-24)

REKLAMA