Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-10-12)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 28 października 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 17,22 na .

REKLAMA