Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Szybki wzrost (2020-11-17)

W trakcie sesji 26 listopada 2020 doszło do wybicia z formacji szybkiego wzrostu. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 32,24 na ok. .

REKLAMA