Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Szybki wzrost (2021-01-19)

8 lutego 2021 doszło do wybicia w górę z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 51,29 na ok. .

REKLAMA