Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu wzrostowego (2021-03-01)

8 marca 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA