Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu wzrostowego (2021-06-22)

Podczas sesji 19 lipca 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA