Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu wzrostowego (2021-07-29)

REKLAMA