Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu wzrostowego (2021-08-20)

15 grudnia 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA