Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu wzrostowego (2021-08-20)

REKLAMA