Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2021-12-16)

20 grudnia 2021 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na osiągnięcie ceny 26,55 na .

REKLAMA