Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-05-02)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 7 września 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 38,20 na ok. .

REKLAMA