Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-05-02)

Podczas sesji 17 maja 2022 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 77,75 na .

REKLAMA