Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Trzy zwyżkujące dołki (2022-05-20)

Target po wybiciu w dół z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 24 czerwca 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 58,80 na ok. .

REKLAMA