Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-03-03)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, ATmatix oszacował szanse na spadek do 43,33 na .

REKLAMA