Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu spadkowego (2023-04-19)

W trakcie sesji 24 maja 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA