Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-04-27)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 sierpnia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 34,64 na ok. .

REKLAMA