Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-05-15)

W trakcie sesji 17 maja 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 36,59 na ok. .

REKLAMA