Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-05-15)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 czerwca 2023. W dniu, w którym zaszło wybicie, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 46,00 na .

REKLAMA