Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-06-01)

Podczas sesji 7 lipca 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 31,95 na ok. .

REKLAMA